Ordfører i Gildeskål, Petter Jørgen Pedersen t. h og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik, har tro på at det kan bli forandringer på rutekartet for Rødøy, Meløy og Gildeskål. Foto: rolf Hessvik

- Vi har fått avtale med Eggesvik, om at vi kan se på rutekartet og prøve å bidra til forbedringer, forteller Gildeskål-ordfører Petter Jørgen Pedersen.

Han har tro på at arbeidet kan føre til forbedringer for kommunene på kysten.

Opprettet dialog

Det nye samferdselskartet har ført til et redusert tilbud med båter og ferger, for store deler av kystbefolkningen i Nordland. I tillegg har fylket sagt opp avtalene med ekspeditørene i mange havner, noe som fører til problemer for godshåndtering og dårligere kaiforhold for passasjerer.

- Vi fikk gjennomgått rutekartet i fellesskap, og sett på de utfordringene vi står overfor i Rødøy, Meløy og Gildeskål. Vi har kommet i gang med en dialog med fylket, og samferdselsråden lytter til oss og er åpen for å se på mulighetene vi foreslår. Jeg har derfor tro på at det kommer til å bli noen endringer, sier Petter Jørgen Pedersen.

Ikke hugget i stein Det er allerede avtalt flere møter med fylkesråden, men da blir det opp til hver enkelt kommune å tale sin sak.

- Dette var starten på en prosess hvor vi ønsker å komme i dialog med fylket. Inntrykket er at rutekartet ikke er hugget i stein, og at vi må fortsette arbeidet med å få til forbedringer, sier Petter Jørgen Pedersen.

Krever ferge til Støtt Ordfører Sigurd Stormo var også tilstede på møtet i Bodø, hvor han holdt fast på tidligere innspill til fylkesråden.

- Vi har stått fast på at Støtt må få minst ett ukentlig signalanløp med ferge. I tillegg har vi krevd at Bolga skal få signalanløp av hurtigbåten på tirsdags morgen, slik at det blir mulig å komme seg til og fra øya i løpet av en arbeidsdag, i hvert fall én gang i uka, sier han.

Fylkesråden har lovet å se på disse sakene og komme tilbake med et tilsvar på dette.

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo, tror kommunene må bidra for å opprettholde ekspedisjon i havnene.

Ekspeditørløse havner Som et ledd i å spare penger på samferdsel, har fylket sagt opp en rekke avtaler med ekspeditørene i mange havner. I de havnene det ikke er godsekspedisjon må sender selv levere godset til lasting, og mottaker må være tilstede ved lossing for å kvittere ut sine varer. Det stilles heller ikke noe krav om at havnen skal ha lager for gods, og hurtigbåten kan dermed benytte fergekaiens fendervegg til kai, med dårligere forhold for passasjerer, uten venterom eller mulighet for å verne seg mot været.

- Jeg har foreslått at vi ‘setter foten i bakken’ når det gjelder dette spørsmålet, og vil ha en oversikt over hva men sparer på dette, sier Sigurd Stormo.

Han ser imidlertid ikke bort fra at kommunen kan bidra til å gjøre noe med dette.

- Ekspeditørforeningen må jobbe godt i forhold til avtalen med fylket. Samtidig må kanskje kommunen også se på muligheten for å bidra til å opprettholde gode forhold for gods og passasjerer på havna, sier Stormo.