Formannskapet har foreslått å innvilge et samlet tilskudd på 500.000 for 2018 til Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS.

Tilsvarende tilskudd legges inn i kommunens økonomiplan for 2019 og 2020.

Stort behov for utbedring

De kommunalt eide Svartisen-selskapene har bedt kommunen om en kapitaltilførsel slik at driften kan opprettholdes. I en redegjørelse peker de på en rekke forhold som må og bør utbedres, på kort og lengre sikt. Av dem kan nevner en nød-reparasjon av taket på brestua, på lengre sikt bør hele taket skiftes på grunn av råte og ødeleggelser etter vinterstormene. Det må også lages nytt gjerne rundt brestua. Oppussing av utleiehyttene og lekkasje på badet på brestua må også utbedres.

Styreleder i Svartisen Eiendom AS, Astrid Berbusmel, redegjør i et notat til Meløy kommune at det må kjøpes inn flere varmepumper:

- Slik det er nå er huset svært trekkfullt og kaldt selv på dager med lave temperaturer på sommeren. Det er ikke mulig å bruke Brestua tidlig på våren og utover høsten på grunn av store problemer med å holde varmen, og eksisterende varmepumpe har ikke god nok kapasitet til å varme opp de store lokalene.

Skifte av tak og etterisolering av Brestua er estimert til cirka 1, 5 millioner kroner.

Uttrykker bekymring

I sitt saksframlegg skriver rådmann Hege Sørlie at erverv og drift av turistanlegg hører ikke inn under en kommunes primæroppgaver. Hun uttrykker bekymring for at et stort kommunalt engasjement på Svartisen vil måtte gå ut over det kommunale tjenestetilbudet på sikt, men håper innsatsen som nå legges ned for å utvikle Svartisen som turistmål vil gi resultater på sikt. Nordland fylkeskommune har signalisert at deres satsing i området (deltagelse i Prosjekt Utvikling av Svartisen med 845.000 kroner) forutsetter at Meløy kommune har et langsiktig perspektiv på eierskapet.

Driftsinntekter 2017Resultat 2017Egenkapital 2017
Svartisen AS1.694 443 kr *206. 348 kr**247.479 kr
Svartisen Eiendom AS160.000 kr- 168.502 kr- 1.816.362 kr

** Da er styrehonorar på 136.000 kroner ikke utbetalt

Styret har utarbeidet budsjett for 2018 for begge selskapene. Budsjettet for Svartisen AS viser et «overskudd» på kr. 90 000,-, mens budsjettet for Svartisen Eiendom AS viser et «underskudd» på kr. 183 050,-. Samlet har selskapene et «underskudd» på kr. 93 050,-.