Fra årsskiftet ble det innført todelt vann – og avløpsgebyr i Meløy.

I tillegg til et fast abonnementsgebyr, beregnes et forbruksgebyr ut fra areal på bygningen. - Jeg kan bekrefte at det er engasjement rundt ny vannavgift og vannmålere, sier Merethe Skille hos plan- og kommunalteknikk. Hun forteller at mange nå velger å installere vannmålere etter kjennskap til nytt nivå på de kommunale avgiftene. - Vi har noen klagesaker, men ikke mange i forhold til antall abonnenter, sier Skille til Framtia.