Man kan være uenig om fordelingen av samferdselsmillioner, men det er vel ingen som ikke unner de fast-farende til og fra Inndyr den standardhevingen som nå er gjort.

Dette bildet er tatt på Jelstad, der Reipå Knuseri på oppdrag fra Veidekke har fjernet den trange brua og sprengt bedre plass. Den om lag sju kilometer lange strekningen fra Skaugvoll til Inndyr er med dette oppgradert og utstyrt med skinnende svart asfalt.