Det er Sametinget som, i følge Gildeskål kommune sine nettsider, lyser ut tilskuddet. Eier du privat samiske kulturminner eller fredede samiske bygninger kan du kvalifisere til å få innvilget tilskudd for 2024.

Søknadsfristen er 1. november.