Fylkespolitikeren fra SV besøkte Meløy: – I dag flytter ikke folk etter jobben, de flytter etter et liv