Anfinn Myrvang, Innbygger i Meløy kommune

At avisen gjør sin plikt, skal vi som innbyggere i kommunen være takknemlige for.

Men dette faller kommuneledelsen særlig tungt for brystet. Både kommunedirektøren og kommunalsjef for kommunikasjon, digitalisering og fellestjenester har gitt tydelig uttrykk for sin misbilligelse.

Kommunalsjef for kommunikasjon, digitalisering og fellestjenester (Kkdf – for enkelthets skyld) har en tidligere karriere som journalist, hvilket skulle tilsi at hun utmerket godt vet at vi har en fri og uavhengig presse.

Verken Kkdf eller noen andre i Meløy kommunes administrasjon skal ha noen som helst innflytelse på hva avisen skriver eller hvilke saker avisen tar opp.

Kommuneadministrasjonen kan mislike så mye de bare vil. Det er nesten så jeg ikke tror mine egne øyne når jeg leser «at jeg henstiller om at den massive, ensidige og til dels ukritiske artikkelserien om arbeidsmiljøet på rådhuset og i Meløy kommune tar slutt». Sitat kommunalsjefen i forrige utgave av Kulingen.

Er kommunalsjefen her blitt pålagt hva hun skal si, av andre i toppledelsen – av ordfører, eller kommunedirektør? Jeg bare spør, og vil gjerne ha svar.

Jeg vil snu på kommunalsjefens ordbruk: Jeg henstiller om at den massive kritikk som er fremkommet mot enkelte ledere på rådhuset må føre til at noen tar sin hatt og går, eller i det minste går i seg selv for å se etter om det finnes en rest av folkeskikk.

Kommunalsjefen (og andre ledere) må gjerne ha mistillit til hva Kulingen skriver. Men når så mange personer står frem offentlig med svært klandreverdige opplevelser med administrasjonen, bør verken hun eller andre på rådhuset lukke øyne og ører for hva som kommer frem. Gjør noe med det! Hvis ikke vil restene av en allerede tynnslitt tillit og tiltro til kommuneledelsen fordufte.

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.