Linda Haukland

Nordland KrFs førstekandidat Ingelin Noresjø har som statssekretær i Samferdselsdepartementet fått til en historisk satsing på samferdsel i Nordland i Nasjonal Transportplan. Aldri før har nordlenningene hatt mer å glede seg til av flyplasser, kaier, tuneller og veianlegg, og satsingen er helt avgjørende for utviklingen framover, ikke minst med tanke på næringslivet.

Kristelig folkepartis statssekretær i Samferdselsdepartementet har sikret nordlenningene 17 prosent av NTP-investeringene med blant annet ny flyplass i Bodø og i Rana, dypvannskai på Mo, flere fiskerihavner, ny trasé for Sørfoldtunnellene og ny bytunnell i Narvik. For en gang skyld har vi fått mer enn innbyggertallet skulle tilsi! Og det med god grunn; disse tiltakene er nødvendige både for at folk skal kunne bo både i by og distrikt, for gjennomføringen av det grønne skiftet i landet vårt, og for en økt verdiskaping framover.

Da melder spørsmålet seg; hva skjer om Ingelin Noresjø, Nordland KrFs førstekandidat, ikke får plass på Stortinget til høsten? Med sin bakgrunn som fylkesråd for både kultur, miljø og folkehelse, og ikke minst som næringsråd, kjenner hun Nordland som sin egen bukselomme. Som statssekretær i Samferdselsdepartementet kjenner hun de kritiske faktorene for å bevare nordlandsprosjektene i NTP. Ingelin Noresjø vil som stortingsrepresentant stå for kontinuiteten i samferdselssatsinga i Nordland, og fungere som selve garantisten for at prosjekt for prosjekt nå blir fulgt opp og realisert den neste fireårsperioden.

Skal historien bli at nordlenningene ikke kjente sin besøkelsestid? At vi ikke stemte på stortingskandidaten som kjenner hele fylket og sto bak tidenes største samferdselssatsing i Nordland? Glipper det for oss nå fordi vi ikke forstår at vi trenger politikere på Stortinget de neste fire årene som kan sikre det som gjennom godt politisk håndverk over lang tid ligger inne i NTP? Ingelin Noresjø vil gjøre en avgjørende forskjell om hun får nordlenningenes tillit.

Denne dama er hel ved. Nordland blir ikke det samme uten Ingelin på Stortinget. En stemme til KrF er en stemme på Nordlands framtid!

Linda Helén Haukland

Fylkesråd for plan og næring og listekandidat for Nordland KrF