Leserinnlegg

Meløy Arbeiderparti vil innføre gratis skolefrokost i Meløyskolen. Forskning slår fast at et fellesmåltid i løpet av skoledagen har positiv effekt på elevenes helse, motivasjon, læringsmiljø og læringsutbytte.

Sult og tørst er av de grunnleggende fysiologiske behov vi mennesker etterstreber å få dekket. Når om lag 60 000 norske skolebarn daglig møter til skoledagen uten å ha spist en god frokost, vil det påvirke læringsutbyttet.

Det kan være ulike årsaker til at mange ikke spiser før skolestart, men konsekvensene blir nokså like, og dette er en utfordring vi i fellesskap må løse. Gratis skolefrokost er et godt forebyggende tiltak som vil ha positiv effekt på læringen og utjevne sosiale forskjeller. For å treffe alle er det avgjørende at tilbudet er gratis.

Forebyggende tiltak koster samfunnet mye mindre enn når man skal rette opp på et senere tidspunkt. Gratis skolefrokost vil gjøre elevene bedre rustet til å mestre skolehverdagen, skaffe seg utdannelse og leve gode, selvstendige liv.

I 2015 innførte Nordland fylkeskommune gratis skolefrokost i den videregående skole med positivt resultat. Nordland Arbeiderparti ønsker å utvide dette tilbudet til også å innebære gratis skolelunsj for videregåendeelevene.

Meløy Arbeiderparti mener det er viktig å innføre gratis skolefrokost for elevene våre i Meløyskolen. Gratis skolefrokost trenger ikke være et kostbart tiltak. Et sunt og godt måltid er noe fellesskapet skal ta seg råd til. Meløy Arbeiderparti ønsker seg en fellesskole der våre barn og unge har de samme gode mulighetene til å lære, mestre og lykkes.

Gratis skolefrokost vil ikke løse alle utfordringer, men vil være et steg i riktig retning for å skape et samfunn der alle har like muligheter. Meløy Arbeiderparti vil derfor ha gratis skolefrokost i Meløyskolen og innføre dette i neste periode.

Marianne Johansen

Meløy Arbeiderparti