Evy har erfaring fra liknende arbeidsoppgaver, fordi hun har vært ansatt ved Meløy Arbeidstreningssenter siden 2014. Da hadde hun som voksen gjennomført sin Bachelor grad med fagene Spesialpedagogikk og Sosialpedagogikk på høgskolen på Nesna.

Skal hjelpe

Begge bedriftene gir et arbeidstilbud til folk som har vansker med å få ansettelse innenfor det vanlige arbeidslivet. Deltakerne har arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes yteevne.

Evy synes det er veldig interessant og spennende å få arbeide med mennesker.

-  Det er snakk om personlig kontakt med den enkelte brukeren for å følge opp og legge til rette. Derfor er jeg like mye ute på avdelingene som på kontoret.

Hun henter nyttig teori fra sosialpedagogikk som handler om sosialisering i forhold til fellesskapet og samfunnet.

- I min jobb handler det om å få ansatte med varig tilrettelagt arbeid til å reflektere litt over egen situasjon, slik at de selv kommer på egne løsninger når de skal møte utfordringer i hverdagen.

Nå, to ulike Evy er utleid fra Arbeidstreningssenteret i Meløy. Hun trives med å ha to ulike arbeidsplasser, selv om det tar litt lenger tid til jobb fra heimen på Ørnes når hun drar til Inndyr. Anledning til nyttig utveksling av kunnskap er viktigere for henne.

- Vi får nye ideer og lærer av hverandre. Det er verdifullt å ha mulighet til å kunne snakke med andre som gjør nesten det samme, men på ulike måter.

Regionrådet i Salten har nylig hatt driften av Vekstbedriftene til drøfting. I sitt vedtak ønsker rådet tettere samarbeid for å få til faglig utveksling mellom dem. Mye tyder på at Gildeskål og Meløy allerede er godt i gang.