- Det vil være veldig synd hvis vi mister mange ansatte i denne perioden. Ovner kan alle kjøpe, men mister vi den kompetansen vi har i kraft av alle de flinke ansatte, vil det ramme oss veldig hardt, sier fabrikksjef Cato Lund.

- Vi har fått noen oppsigelser, men de ansatte har fortsatt tro på at vi skal komme i gang med produksjonen igjen, sier fabrikksjef Cato Lund (innfelt). Foto: Rune Meosli

Fortsatt lave priser Prisene på mono-wafere i verdensmarkedet ligger fortsatt veldig lavt, og det har vært veldig lite variasjoner i prisene.

- De lave prisene er svært stabile, noe som egentlig bekrefter at det ikke er markedet i seg selv som styrer prisen, men at én stor aktør holder prisen kunstig lavt. Vi forventer vel ingen forandring før ut på nyåret, sier Cato Lund.

Prisnedgangen startet i sommer, ved at en stor produsent av mono-wafere dumpet sine priser, for å ta markeder fra de som solgte multi-wafere. Siden har det ikke vært lønnsomt for noen å produsere mono-wafere.

Gjør forbedringer I denne perioden jobber fabrikken med å gjøre produksjonen enda mer effektiv, for tidligst mulig å kunne møte markedet når prisene begynner å stige igjen.

- Vi skal snart i gang med en ny testproduksjon igjen, hvor vi vil kunne se om det vi jobber med gir resultater, sier Cato.

Fabrikkledelsen jobber også i forhold til markedet, for å være klare når de kommer i gang med full produksjon igjen.

- Nå jobber vi med å få til avtaler i markeder som har store krav til lavt karbonavtrykk. Vi er så å si alene i verden om å tilby wafere som er laget utelukkende på fornybar kraft, og dette blir viktigere for mange. Særlig det franske markedet etterspør dette, forteller han.

Ansatte har trua Etter tre måneder med permitteringer, har enkelte ansatte sagt opp stillingen sin.

- En del av de ansatte har fått midlertidige jobber andre steder i permisjonstiden, noe vi synes er veldig bra. I tillegg har vi fått noen oppsigelser, men heldigvis ikke så mange. Dette tyder på at de ansatte har tro på at vi skal komme oss gjennom denne kneika, sier Cato.