Driftsutvalget valgte denne uka å forkaste anbudet fra Gode Øyeblikk for kjøp av tjenester til dag- og aktivitetstilbud for demente.

Det ene anbudet som kom inn, vil gi kommunen en kostnadsøkning på 34,8 prosent, eller 600.000 kroner. Staten gir en tilskuddssats for på 2017 på 73.269 kroner pr. hel plass. Maksimalt statstilskudd kommunen kan få ut fra tilbudet som gis, er 600.000 pr år. Legges egenandel fra brukere til, vil kommunen etter ny avtale få en nettoutgift på 1,66 millioner kroner. Nå støtter utvalget rådmannens ønske om en ny anbudsrunde for å se om kostnadene kan reduseres. Samtidig skal kommunal drift av dag- og aktivitetstilbud for demente utredes.

Avtalene med Gode Øyeblikk og Grønøy Gård ble inngått for 2 år, med opsjon på 1 + 1 års forlengelse. Avtalen ble sagt opp tidligere i år, men Gode Øyeblikk og Grønøy Gård tilbys å fortsette gjeldende avtale inntil saken er endelig avgjort.

- Gode Øyeblikk har gitt kommunen et tilbud for både nord og sør. I Søndre vil tilbudet bli gitt ut fra Husflidslagets lokaler på Halsa, med ansatte som har formell kompetanse innen demensomsorg, sier Karin Sandvik i en kommentar.