På facebook er det en blogg kalt ”Sløseriombudsmannen” som tar for seg eksempler på hvordan byråkrater og politikere sløser bort våre skattepenger. Interessant og til tider aldeles utrolig lesing.

Til kjønnsforskning har det de siste seks årene gått med 845 millioner kroner. Da er det eksempelvis forsket på ”viktige” emner som ”hvordan fremstå som maskulin i Afghanistan og blant koptiske kristne i Egypt”. Flere hundre millioner skattekroner for å løse slike ”store gåter”, som jeg formoder den menige nordmann har tørstet etter å få svar på. Kreative forskningsideer tilgodesees med rause midler.

Universitetet i Tromsø har fått over 20 millioner for å forske på hvordan tidligere arktiske ekspedisjoner (som kun bestod av menn), er skildret i et kjønnsperspektiv, samt for å vurdere om Nord-Norge som reisemål ble markedsført på en maskulin måte i Tyskland og Frankrike. Jeg venter i åndeløs spenning på resultatet.

Samme universitet ”tok kaka” med tre millioner i forskningsstøtte for at kunstfakultetet kunne finne ut av hvordan fakultetet kunne få flere kvinner inn i ledelsen - for å bedre kjønnsbalansen - til tross for at seks av ni ledere der er kvinner.

Vi sponser også skattepenger til østeuropeisk fugletitting, som 1,5 millioner til ”gjøkens dag”, en festival i Romania. Skjønt det finnes også bidragsmidler ”med mening”, som fire millioner for å skape samhold mellom Polen og Ukraina. Dette skjer ved å fokusere på sjeldne fuglearter som har sitt habitat i de myrdekkede grenseområdene. Aller mest absurde fugleprosjekt? Vel, norske skattekroner for å finne ut hvordan fugler ble framstilt i gammel-bulgarsk mytologi.

Norge gir bistand til over halvparten av alle land i verden. Mange av de årlige 35 milliardene blir stjålet og misbrukt, i stedet for at de kommer de nødlidende de var tiltenkt til gode. Pengene forsvinner i et digert svart hull av korrupsjon, men vi fortsetter å sende penger til de samme korrupte regimene. Staten subsidierer norsk akevittproduksjon med 18 millioner kroner i året. Men, de vil ikke at vi skal drikke den samme akevitten og legger på skyhøye avgifter.

Dette kun noen få eksempler og egentlig bare ”lommepenger” i forhold til hva som sløses bort i forsvaret og andre offentlige etater.

Stortinget selv har med rehabilitering av Prinsens gate 26, endt opp med en kostnad på 1,8 milliarder (1800 millioner), mens estimatet i prosjektets spede begynnelse for sju år siden, lød på 70 millioner.

Ny kampflybase på Ørlandet kan fort ende opp med norgeshistoriens største kostnadssprekk, men vies lite offentlig oppmerksomhet. Kontroll synes rimelig fraværende både før og under prosessen. Forsvarsdepartementet har plutselig i sin militærfaglige og departementale visdom blant annet funnet ut at de må ha hangarer/sheltere til de 52 nye F-35 kampflyene. Det er vel knapt noen overraskelse, langt mindre en uforutsett kostnad.

Det samme kostnadsbildet, med milliardoverskridelser, er i ferd med å skje med flytting av overvåkingsfly fra Andøya til Evenes. Underestimerte kostnader for etablering på nytt uegnet sted som mangler det meste av infrastruktur. Hadde flertallet av stortingsrepresentantene hatt evne til å lære av sine feil, hadde de stoppet galskapen. Det synes som de bevisst overser reelle fakta og villig vekk sløser med våre felles verdier.

Om de ønsker å finne de skyldige for dårlig kontroll og store kostnadsoverskridelser holder det lenge å finne et speil. Men, vanstyret har dessverre ingen konsekvenser for noen som helst.