Meløy har alene over halvparten av alle liggedøgn på Nordlandssykehuset, av alle Salten-kommunene. Det inkluderer også Bodø med sine 50.000 innbyggere!

Da Framtia skrev om det høye antallet liggedøgn i april i fjor, var tallet for første tertial på 109 liggedøgn. Allerede da var Meløy øverst på lista over utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset. Nå er tallet økt til 177, bare på årets fire første måneder! Samtidig er hele budsjettpostene på 800 000 kroner brukt opp, de 177 liggedøgnene kostet nemlig Meløy kommune 831 900,- kroner.

Trenger senger, ikke penger

- Aller først må jeg få uttrykke at det ikke på noen måte er heldig for pasientene selv å bli liggende på feil sted ut fra behovet de har. Det sier leder for samhandlingsavdeling ved Nordlandssykehuset, Steinar Pleym Pedersen til Framtia. - Disse pasientene er utskrivningsklare fra vår siden, men har fremdeles behov for pleietjeneste. Det kan de ikke få i hjemkommunen, for der er kapasiteten sprengt. Pleym Pedersen er opptatt av å signalisere at pasientene selv ikke må føle på noen skyld i dette, for det er rammene i Meløy som gjør situasjonen så vanskelig: - Dernest må jeg si at pengene, eller døgnprisen kommunen må betale, ikke er det interessante for oss. Det vi ønsker, er gode pasientforløp og å kunne benytte sykehusets senger til pasienter som står på venteliste!

liggedogn-setinar-pleym-pedersen

- Samhandlingsreformens hovedmål er at pasientene skal oppholde seg på rett nivå til enhver tid, og for å sikre det, må kommunene evne å ta imot pasientene når sykehuset skriver dem ut. - Meløy har i dag ikke denne kapasiteten, og det er også i vår interesse å jobbe for ei løsning. (Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset)

Fremdeles «surt»

I følge Pleym Pedersen er ikke Meløy vesentlig forskjellig fra de andre Salten-kommunene når det gjelder pasientenes alderssammensetning og sykdomsbilde. Det er derfor ingen åpenbar grunn til at Meløy skal  ha flere liggedøgn enn andre kommuner. Pleym Pedersen tror snarere noe av svaret ligger i det indre livet i kommunen: - Det kan se ut for at det ikke er helt samsvar mellom politikk, administrasjon og faglige forhold når det gjelder prioriteringer, sier han. I fjor uttrykte Pleym Pedersen at grepet med å legge ned institusjonsplasser ble, sitat: en sur sitron for kommunen. Samme år fikk Meløy tilbud fra Nordlandssykehuset om erfaringsutveksling med kommuner som har stått ovenfor samme problematikk, og som har klart å løse kabalen med liggedøgn.

- Tok kommunen imot tilbudet?

- Siden vårt besøk i Meløy har det ikke vært ei aktuell problemstilling fra kommuneadministrasjonens side.

Nå i april sendte Nordlandssykehuset bekymringsmelding til Meløy kommune, med tilbud om dialog.