Nå er det utlyst stillinger på det nye landbaserte oppdrettsanlegget - Vi ønsker å knytte oss opp med riktig kompetanse