Søndag 19. desember testet en ansatt i Glomfjord barnehage positivt på en selvtest. I tillegg fikk en ansatt og ett barn symptomer på korona. Alle ble umiddelbart isolert.

Torsdag 16. og fredag 17. desember har det vært mulighet for smitteoverføring til andre ansatte eller barn i to barnehageavdelinger i Glomfjord. Disse to avdelingene har vært stengt mandag 20. og tirsdag 21. desember.

Alle ansatte og barn i aktuelle avdelinger ble tilbudt PCR-test. Testingen ble gjennomført med cirka 100 tester mandag og noen tester i dag, tirsdag.

- Per i dag tirsdag 21. desember kl. 16.00 har laboratoriet ved Nordlandssykehuset bekreftet positiv PCR hos de to voksne og det ene barnet som forventet. Disse er isolert og deres husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære har karantene, opplyser fungerende smittevernlege i Meløy, Kai Brynjar Hagen.

Det kan fortsatt være prøver som ikke er ferdig analysert, men så langt ser det ikke ut til at flere er smittet. Imidlertid må det forventes at husstandsmedlemmer blir smittet.

- Omfattende PCR-testing på dag 3-4 etter mulig smitteoverføring er egnet til å få hurtig og pålitelig oversikt over smittesituasjonen. I barnehagen er det vanskelig å vite hvem som skal regnes som øvrige nærkontakter. Dersom regelverket tolkes slik at man for sikkerhets skyld skal definere alle ansatte og barn som nærkontakter, vil mange bli påført en unødig og belastende tiltaksbyrde ved å sitte i karantene, sier Hagen og legger til.

- Jeg anser derfor at gjennomført PCR-testing på et gunstig tidspunkt og med negativt resultat gir god sikkerhet for å anta at vedkommende ikke er smittet og at det ikke er behov for karantene. Husstandsmedlemmer til positive skal ha karantene.

De gjennomførte tiltakene med målrettet isolasjon, karantene, omfattende PCR-testing, to dager stengt barnehageavdelinger og liberal utdeling av selvtester vil samlet sett ha god effekt mot smittespredning, samtidig som man kan unngå at øvrige barn og ansatte blir påført karantene.

- Dersom nye positive prøvesvar skulle komme, vil dette bli fulgt opp umiddelbart, sier Hagen.

På bakgrunn av dette vil de to avdelingene ved Glomfjord barnehage holde åpent som normalt fra og med onsdag 22. desember.