Mona vil lede det gode laget: - Jeg mener at tidlig innsats for alle barn som har utfordringer, er helt avgjørende.