En sjåfør anmeldes for bruk av håndholdt mobiltelefon, men var ikke villig til å vedta det forenklet forelegget.