Internt har vi gått igjennom mange endringer i løpet av året og sakene vi har skrevet har utfordret oss på godt og vondt. I vårt dekningsområde har det vært stort mangfold av saker for oss å rapportere om. Som redaktør i Kulingen håper jeg sakene jeg og resten av redaksjonen har publisert i løpet av året på en eller annen måte har truffet dere – våre lesere. Enten de har rørt dere, engasjert dere, provosert dere eller gledet dere. Aller helst håper jeg flest mulig av dere har kjent på alle disse følelsene i løpet av året – det betyr at vi har gjort jobben vår.

En lokalavis har som samfunnsoppdrag å være både patriotisk og kritisk. Vi skal løfte frem gladsakene, de fine historiene og stort og smått som rører seg i vårt dekningsområde. Minst like viktig er det at vi løfter frem kritikkverdige forhold, vanskelige opplevelser og overtramp. Vår oppgave er å informere leserne våre – på godt og vondt.

Redaksjonen tar nå juleferie, med utgivelsesfri neste uke. Vi vil være til stede på nett, og håper at vi slipper å melde om vanskelige og vonde hendelser denne julen. Så vil jeg også benytte anledningen til å takke alle som engasjerer seg – takk for ros og takk for kritikk. Begge deler utvikler, bedrer og motiverer oss i redaksjonen. Vi går inn i et nytt år hvor Kulingen skal fortsette å levere spennende historier om stort og smått og rette kritiske blikk dit hvor det trengs. Mest av alt skal vi aldri slutte å gjøre jobben vår, nemlig å stille spørsmål. Med det vil jeg ønske alle våre lesere en god jul og et riktig godt nyttår!

Ansvarlig redaktør,

Malin Bakken Ulsnæs