Torill er frustrert over forsøpling: – Det er respektløst