Avviste at det ville bli mer venting - nå beklager kommunen