Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Ordfører og varaorførere er tillagt vigselsmyndighet etter loven, og kommunestyret kan i tillegg gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen.

For å sikre politisk nøytrale vigsler, ble det nettopp vedtatt i kommunestyret at også rådmann Hege Sørlie og formannskapssekretær Linda Marken Strøm gis samme myndighet.

I saksutredningen finner vi at det er ikke stilles krav om særlig kompetanse eller erfaring for å smi lykkelige par i hymens lenker ;)