Med solid faglig ballast og tjue års praktisk erfaring med HMS-arbeid, går Line Voll Bang (47) over nyttår inn i jobben som Meløy kommunes nye HMS-rådgiver.

- Hvert sykefravær som unngås, vil være lønnsomt for kommunen. Det vil også minske slitasjen på de som er igjen på arbeidsplassen, sier Line.

Hun går fra jobben som HMS-rådgiver i HEMIS, selskapet som for noen år siden kjøpte bedriften Polarsirkelen HMS, grunnlagt av Line i 1997.

Stillingen hun nå er betrodd, fikk hun i konkurranse med flere andre godt kvalifiserte søkere.

Kjenner kommunen

Sektoren kjenner sivilingeniøren godt gjennom å serve bedriftshelsetjenester nettopp for Meløy kommune. I årens løp har et førtitalls private bedrifter, samt begge våre to nabokommuner, også vært på kundelista.

-  Vi ser at god ledelse er viktig i HMS-arbeidet. En leder bør kunne se sine ansatte og følge dem nøye opp, især i krevende situasjoner.

Mer enn fravær Den nye HMS-koordinatoren presiserer at jobben vil bestå av langt mer enn å få ned fraværsprosenten:

- Det er den enkelte leder som har ansvar for å følge opp sine ansatte, og kommunen har allerede ansatte som bistår lederne i sykefraværsarbeidet. Jeg tenker ikke å trå noen på tærne i oppgavene de allerede forvalter.

- En viktig funksjon vil bli å koordinere og sørge for at HMS-arbeidet blir systematisk fulgt opp i henhold til kravene. En annen gi opplæring i risikovurdering, kartlegge og bistå i krevende saker.

- Utover dette vil nok stillingen defineres ut fra behovene som dukker opp, tror Line.

1Gevinst i relasjoner

Line ser verdien i at ledere kjenner sine medarbeidere og jobber for gode relasjoner.

- Relasjonsledelse er tidkrevende, men dersom man tar seg denne tiden, kan man se gevinst i andre enden.

- Har du satt deg konkrete mål for arbeidet du skal inn i?

- Først må jeg begynne, deretter avklare oppgaver og roller. Til nå har jeg som bedriftshelsetjeneste stått på sidelinjen og gitt råd. På «innsida» får jeg flere påvirkningsmuligheter og anledning til å følge opp.

- Føler du det knyttes forventninger til at du skal klare å få ned fraværstallene?

- Forventinger fins nok, ikke minst fordi det ligger mye økonomi i dette.

- Hvor tror du Meløy ligger på fraværsstatistikken om halvannet år?

- Man skal være forsiktig med å spå, og det er hele tiden svingninger. Ett av flere mål framover er likevel å få ned fraværsprosenten!