Arbeidsmiljøet er sterkt preget av frykt forteller 15 tidligere tilsatte i Meløy kommune