Formannskapet i Rødøy kommune

Brevet som kan leses under ble enstemmig vedtatt av politikerne i formannskapet.

Formannskapet i Rødøy vil minne Nordland fylkeskommune på de utfordringer vi opplever med samferdselen i kommunen

Dette er utfordringer som går ut over turisttrafikk, næringstrafikk og ikke minst innbyggerne i kommunen vår. Disse utfordringene går helt klart ut over bolyst i kommunen.

Rødøy kommune er karakterisert som den mest kompliserte kommunene i landet. Dette på grunn av vår fantastiske, men krevende geografi. Det er klart at det er utfordrende å tilrettelegge for kommunikasjon og samferdsel i en kommune med 14 små og mellomstore kretser.

Det er vi godt kjent med og har forståelse for, men like fullt er samferdselen livsnerven i samfunnet vårt og må fungere skal vi utvikles som kommune. De aller fleste som snakker om bo- og blilyst trekker frem samferdselsutfordringer som en av de viktigste knutene å løse for at unge skal bosette seg i kommunen og flere skal flytte til kommunen

Utfordringene vi opplever i Rødøy i dag beskrives kort i punktene under.

Ferge i Rødøybassenget:

 • Vinterruta må beholdes som helårsrute. Dette vil blant annet løse utfordringer knyttet til bruk av helsetjenester internt i kommunen.

 • Lørdagsrute med retur på kveld må inn i helårsruten. Da kan også lørdag benyttes til reise eller handletur.

 • Returmulighet på kveld, som hverdager.

 • Behov for ekstraturer til Rødøya på fredager og søndager i sommersesongen. Da vil man unngås at mange biler blir stående igjen.

 • Utbedring av forholdene ved fergekaia på Rødøya. Mange kanselleringer ved lavvann.

FV17:

Sambandet Jektvik- Kilboghamn:

 • Kafeteriadrift i sommersesong (har vært i alle år!). Fylkesvei 17 er en viktig turistvei og næringsvei.

 • Automatdrift kan ikke erstatte matsalg.

 • Helårs kafeteriadrift: Se på mulighet for å slippe til private aktører

Sambandet Forøy – Ågskardet:

 • Få tilbake siste fergetur alle dager – dette vil gi utvidede reisemuligheter, og mulighet til å delta på kulturarrangementer i Meløy/Bodø.

 • Helårs pendlerbevis til pendlerne – mange gjenstående biler spesielt på pendlerturene på ettermiddag etter nytt fergeanbud trådte i kraft

 • Kapasitet ferge – vinterrute? Til stadighet gjenstående biler og næringstrafikk på de mest trafikkerte rutetidene.

Skal Fylkesvei 17 løftets som turistvei og næringsvei, og eneste omkjøringsmulighet når Saltfjellet er stengt, må disse to fergestrekningene prioriteres og oppgraderes!

Lokal hurtigbåt Rødøyruta:

 • Hensiktsmessig fartøy må på plass i Rødøyruta snarest mulig. De siste årenes utallige kanselleringer og forbehold om mulige kanselleringer har gjort at både reising og sending/mottak av gods er blitt helt uforutsigbart.

 • Nytt fartøy som behersker «Mykenfjorden» må være på plass til ny anbudsperiode trer i kraft.

Formannskapet ber om at Nordland fylkeskommune, avdeling for transport og infrastruktur, tar henvendelsen fra formannskapet i Rødøy på største alvor.

Dette er små hindringer i veien for å kunne gjøre samlet reisetilbud innad i kommunen og ikke minst ut og inn av kommunen veldig mye bedre.

Formannskapet ønsker dialog med Fylkeskommunen rundt utfordringene som er beskrevet over, og ber om et snarlig møte for å se på samferdselsløsninger for Rødøy kommune.

Stenger dørene til kaféen: – Ser ingen annen utvei

Reinert har vært leder i nesten 20 år – Nå tar Kristian over