Siril Vedal

En må ofte vente månedsvis, kanskje over 1 år på operasjon som er nødvendig for å fungere i hverdagen og på jobb, for det er ikke akutt. Det har blitt helt normalt å vente i månedsvis på å få sykehjemsplass i Meløy kommune når man ikke kan ta vare på seg selv hjemme, for det er ikke akutt. Hvis man bor i Åmøyhamn og trenger hjelp på natta, og ringer den eneste nattevakta som er på i hjemmetjenesten, og som kanskje befinner seg i Holandsfjorden, så må man bare ligge der og vente den tida det tar for nattevakta å komme seg frem, for det er ikke akutt. Hvis man skader seg selv og ønsker psykisk helsehjelp, må man vente i flere måneder HVIS man i det hele tatt kommer inn hos BUP eller DPS, for det er ikke akutt.

De som betales for å analysere tjenester og politikerne har funnet ut at det er enklest å kutte ut arbeiderene «på gulvet». Da kan man kutte i antall sykehjemsplasser i vår kommune som allerede er presset. Det står jo ingen på venteliste for sykehjemsplass i Meløy, det er jo bare å øke kravene for å få sykehjemsplass slik at en kan avslå søknaden. Dagens regjering har sørget å ta bort kravet om å registrere og offentliggjøre ventelister for sykehjemsplasser i kommunene.

Er det virkelig samfunnsøkonomisk forsvarlig at man skal spinke og spare på menneskeliv? Er det slik vi skal behandle de eldre, som har bygget opp dette landet og betalt skatt hele livet? Er det byråkrati, verdiløse undersøkelser og symbolpolitikk som skal få alle skattepengene våre? Skal vi ikke ta vare på de som trenger hjelp? Er det sånn vi selv ønsker å bli behandlet den dagen vi trenger hjelp?

NEI! Meløy FrP ønsker full sykehjems dekning, trygghet i hverdagen, psykisk dagsenter og gode og stabile legetjenester. Vi mener at i lengden koster dette langt mindre enn eviglange ventelister, både for samfunnet og for privatpersoner.

Siril Vedal

3. kandidat Meløy FrP