Sirianna Stormo Pettersen, fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Initiativet til strategien kom fra Miljøpartiet De Grønne tidlig i 2020, der vi fikk med oss hele komité for kultur, miljø og folkehelse på å etterspørre en slik strategi.

Bakgrunnen for forslaget var en opplevelse av at utenforskap blir en stadig større samfunnsutfordring, noe den nye strategien belyser nærmere. Når 7000 unge over 16 år i Nordland står utenfor arbeid, utdanning og opplæring, kan vi ikke si oss fornøyd. Når 21 % av alle elever som startet i videregående opplæring i 2014, ikke har oppnådd studiekompetanse eller fagbrev, har vi en jobb å gjøre.

Fylkeskommunen har iverksatt en rekke tiltak for å øke gjennomføringen i videregående skole de siste årene. Så langt har vi altså ikke lyktes.

Miljøpartiet De Grønne i Nordland er glad for at strategien er på plass, og kommer til å følge nøye med på arbeidet med å redusere utenforskap i Nordland. Vi vil følge opp strategien med de nødvendige ressursene, for fortsatt har vi en lang vei å gå for å skape et inkluderende Nordland med mindre forskjeller.