Om lag 1800 elever har startet opp for et par uker siden. Mange av disse benytter seg av skoleskyss. I tillegg skal Nordland fylkeskommune også sørge for skoleskyss for rundt 11 000 elever i grunnskole og videregående skole.

-  Dette er en svært spesiell situasjon. Vi har et skole-, buss- og båttilbud som er tilpasset en normal hverdag. Når vi nå må beregne større plass på alle steder for å ivareta smittevernet, må vi be om at alle bidrar konstruktivt og med det de kan, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

God oversikt

- Vi har god og detaljert oversikt over hvor mange som har rett på skoleskyss, men det finnes nok en del av de som ikke har rett på skoleskyss som betaler selv og likevel tar buss. De har vi for eksempel ikke oversikt over. I denne perioden er det fint om de som kan bruke sykkel, gå eller annet. Det finnes sikkert også andre alternativer for enkelte elever, påpeker Norvoll. Han sier at det vil bli fulgt spesielt godt med på bussene i tiden som kommer, og at fylkeskommunene også ber om tilbakemelding dersom noen ser at det blir trangt i enkelte busser og båter.

- Vi kan selvsagt ikke ha det slik at elever blir stående igjen, dersom det er den siste bussen som går den dagen, men vi må passe på å få rettet opp i eventuelle problemer så snart som mulig.

Kilde: NFK