En høy mur har kommet opp i svingen som er i starten av bakken, og det er en ny og moderne finish på betongelementene som er brukt.

Det vil bli betydelig bedre plass i krysset der veien tar av fra fylkesvei 17. Det er Reipå knuseri AS som har oppdraget på den kommunale veien som nå får ny og bedre standard, og bedre forhold og sikkerhet for de myke trafikantene.

Det er også gjort arbeid på vannledningen i området. Snart er det gamle sykehjemmet ferdig ombygd til leiligheter.