45 grunnskoler med nærmere 8000 elever og 1000 lærere skal da gjennomføre aktivitetsdag ved egen skole. Her får elever og lærere få prøve alt fra nye idretter til gamle uteleker.

Målet er alle i bevegelse.

 Alle 44 kommuner i Nordland har vedtatt å skape helsefremmende skoler i egen kommune. Snart 60 skoler er i mål med arbeidet og mange flere er på god vei. Alle i bevegelse er et arrangement for å sette fokus nettopp på viktigheten av daglig fysisk aktivitet, lek og sosial omgang. Dagen er ment som en festdag for helsefremmende skoler.

 Initiativet til arrangementet er tatt av prosjektet Helsefremmende skoler i Nordland, Nordland fylkeskommune og Nordland idrettskrets med god støtte fra Gjensidigestiftelsen. Målet er å gjøre dette til et årlig arrangement.

Det er skolene selv som planlegger og gjennomfører arrangementet ved egen skole, men de er oppfordret til å søke hjelp fra lokale idrettslag eller friluftsorganisasjoner. Å la elevene få prøve nye idrett- og friluftsaktiviteter på en uforpliktende og leken måte er også et mål med dagen. Vi ønsker å fremme lek, latter og fysisk aktivitet også i skolehverdagen.

Dette sier Knut Berntsen, Prosjektleder Helsefremmende skoler i Nordland, i sin pressemelding.