Åmnes Gård i Meløy: - Uværet rev av garasjetak og drepte hønseflokk