- Det er spesielt viktig at skolene tar initiativ til og ansvar for samarbeid rundt elever med minoritetsbakgrunn.

Det var essensen i foredraget som ble holdt for ansatte ved Glomfjord skole og SFO sist uke. Sammen med representanter fra flyktningtjenesten, helsetjenesten, oppvekstseksjonen og NAV fikk lærerne viktige innspill fra lærerparet Jamel og Signy Selaihi fra Oslo. Paret har vært gift i 25 år, og praktisere hver sin tro. I sitt foredrag snakket de om toleranse og om utfordringer de har møtt, og møter i hverdagen. Parets fire barn er alle oppdratt som muslimer, et valg som foreldrene har tatt sammen, til tross for at mor i familien har valgt å beholde sin kristne tro. Om samarbeidet med skolen sa de følgende:

- Mange foreldre kjenner ikke det norske skolesystemet. De har få forutsetninger til å kunne forstå begrepene og rutinene vi ofte tar som en selvfølge at foreldrene kjenner til. Det bør være gode rutiner på plass når minoritetsspråklige elever ankommer skolen for første gang. Opplæringsloven og Læringsplakaten skal sikre samarbeid og foreldrenes medansvar i skolen.

Jamal trakk fram forskjellen mellom norsk skole og skolesystemet i sitt hjemland Algerie, der foresatte ikke har noe ansvar for det som skjer innenfor skoleportene.