Trond trekker frem visningen av Supervention 2 på fjellet som en spesiell opplevelse. Foto: privat

Kino-Trond eller Mr. Hippopotamus-man?

Hemmeligheter er vel noe man har for seg selv av diverse grunner, så jeg holder det sånn passe stuerent. Mitt liv foregår mye i fantasier og tanker. Da jeg var liten hadde jeg en fantasivenn som het Pluppeti. Jeg husker ikke noe av det selv, men har fått fortalt noen historier i voksen alder. Nå har jeg et superhelt alter ego kalt Mr. Hippopotamus-man.