Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler fra en ny ordning som skal fremme inkludering av barn og unge.

I følge kommunens nettsider er målgruppen barn og ungdom fra 0 til 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. Målet med ordningen er å legge til rette for at «barn og unge skal ha mulighet til mestringsfølelse og samfunnsdeltakelse.»