Meløy kommune

Det er Meløy Energi som har fått i oppdrag å bygge ut fiber i hele Bjærangsfjorden. Prosjektet skjer i samarbeid med Signal AS.

Det er forventet at utbyggingen vil strekke seg over ett år, der gravearbeidet er det som blir mest tidkrevende. Totalt er det i overkant av 20 kilometer med graving.

Graveentreprisen i prosjektet er tildelt firma John Kildal & Sønner.

- Bjærangen er ett av de områdene som har hatt dårligst nett, og utbyggingen vil ha stor betydning for innbyggerne og næringslivet, sier Stormo.

Utbyggingen har en totalramme på 7,5 millioner kroner, der Meløy kommune er inne med 3,5 millioner kroner. Derav er 1,5 millioner tildelt Meløy kommune fra brebandstøtteordningen.

Prosjekteier er Meløy kommune.

Et steg nærmere fiberutbygging: – Like viktig som strøm, vann og avløp