Klokken 13.10 var også veien i Tjongsfjorden åpnet igjen, ifølge Vegtrafikksentralen.