Sørgårds kai – En hjertesak som knytter lokalsamfunnet sammen