Jensen, som er fra Kjerringøy, har lang erfaring som toppleder i ulike bedrifter. Fra 2010 og fram til han gikk av med pensjon i 2021 var han rådmann i Bodø kommune.

- Vi er meget fornøyde med å få Rolf Kåre Jensen med på laget. Jensen har lang fartstid som rådmann. Det vil vi nyte godt av når vi nå går inn i høstens budsjettprosess. Da vi i tillegg står i en krevende omstilling har det vært viktig å skjerme kommunalsjefene slik at de kan konsentrere seg om omstillings- og budsjettarbeidet i sine tjenesteområder. Derfor har vi valgt å hente inn en ekstern ressurs i kommunedirektørens sykefravær, sier ordfører Sigurd Stormo.

Jensen er konstituert fra og med 8. september og ut året.