Rådmann Helge D. Akerhaugen retter på nettsiden til Gildeskål kommune en stor takk til de ansatte i kommunen.

- Vi kan være stolte! Med dette resultatet og det budsjettet vi har for 2017 har vi tatt de første viktige skrittene for å sikre at vi har økonomi til å levere de tjenestene vi skal til innbyggerne i Gildeskål i årene fremover, sier rådmann Helge D. Akerhaugen, etter å ha lagt frem regnskapstall som viser et overskudd 8 millioner i 2016.

- I 2015 finansierte vi driften, altså faste kostnader, i stor grad med variable inntekter og det er risikosport.

- Årsaken til resultatet er flere. Vi har blant annet høyere skatteinntekter, rammetilskudd og andre overføringer enn året før. Det betyr at uten våre dyktige ansatte, som hver på sitt hvis, har utført arbeidet sitt hver eneste dag i tråd med de budsjetter de har hatt, så hadde ikke dette blitt så bra. Vi hadde ikke klart å snu den negative utviklingen vi var inne i, uttaler Akerhaugen i en pressemelding.