Åpning av barnehage er ikke noe som skjer ofte i Gildeskål. Derfor blir det en stor hendelse. Ikke bare for de som bor på Arnøy, men for hele Gildeskål kommune.

 - Dette er en gledens dag for oss, endelig kan vi ta i bruk ny barnehage, og det er en viktig og etterlengtet dag. Et viktig bidrag til et Arnøy i vekst, sa rektor ved Arnøy skole og barnehage, Nora-Helen Tjore .

Og la til at dette er viktig for bygda i og med at det signaliserer positivitet og et flott signal ut til de som kanskje vurderer å bosette seg i det lille øysamfunnet. Et samfunn som i høyeste grad er i vekst.

 Positivitet Barnehagen på Arnøy har mange ganger stått i fare for å bli nedlagt. Det er nå ifølge Nora-Helen Tjore blitt snudd til positivitet. Barnehagens historie går tilbake til tidlig åttitall, den gang også lokalisert til skolekjøkkenet. Og har i tillegg hatt tilhold i både eldrebolig og grendehus. I 2000 tok barnehagen i bruk lokalene ved siden av skolen, hvor de har holdt til frem til at de nå er flyttet inn i nye og moderne lokaler.

Tilpasset På en rundtur i bygget sammen med pedagogisk leder, Tonje Olsen, blir vi vist de nye fasilitetene. Tonje er tydelig fornøyd med nybygget, til tross for at ikke alt er på plass ennå.

- Det tar litt tid før vi får oversikt og alt på plass, men dette vil bli bra, og vi er kjempeglad for å ta lokalene i bruk. I tillegg til kjøkken og spisesal har vi nå skikkelig garderobe tilpasset alle ungene. Vi har, stillerom, stellerom og en flott terrasse hvor vi kan innta måltider skjermet for vær og vind, og vi har rom som også ivaretar de ansattes behov, sier hun til Framtia.

Høytidelig Den høytidelige åpningen samlet både befolkningen på Arnøy, entreprenør, og deler av administrasjonen i Gildeskål kommune. Den høytidelige åpningen, med klipping av snor, var det ordfører Petter Jørgen Pedersen sammen med barna, som sto for. Ordføreren bemerket at dette var første gang han var med på å åpne en barnehage i Gildeskål i den tid han har vært ordfører. - Dette skulle vi gjerne ha gjort oftere, bemerket Pedersen i sin åpningstale.

I tillegg til innbudte gjester var også barna ved skolen med under åpningen. Blant annet med sang.

For fremtiden

- Å sette opp et bygg som skal inneholde en barnehage er noe av det viktigste vi som kommune kan gjøre. Det er fremtiden vi bygger for, og de barna som er her nå er jo framtia vår. Da jeg besøkte den gamle barnehagen, sammen med daværende rådmann, ble det ganske snart klart for meg at sånn kan vi ikke ha det. Det var derfor ikke noe vanskelig politisk valg å ta at det skulle bygges en ny barnehage på Arnøya, sa ordfører Pedersen blant annet.

Som i talen roste entreprenør Arnøybygg v/John Kristian Karlsen, for å ha levert bygget innenfor det budsjetterte, 6,5 millioner kroner.

Holdt budsjettet Den nye barnehagen, som også rommer SFO, har plass til 24 barn og har kostet litt i overkant av 6 millioner kroner. Til sammen utgjør den 174 kvadratmeter.

Det har gitt en moderne og lettdrevet barnehage som også kan ta fremtidig vekst, ifølge rektor Nora-Helen Tjore.

Per i dag er det åtte barn som har fast plass i barnehagen, i tillegg til barna i SFO.

gaver

Gaver: Rektor, Nora-Helen Tjore, (nr tre bak fra venstre) fikk, sammen med barna overrakt både sjekk og gaver fra Gildeskål kommune, av kommunalsjef Inger Elisabeth Fagervik. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

puslespill

Puslespill: Å bygge barnehage med så mange involverte er som et et puslespill hvor alle brikkene skal passe sammen, og det har det gjort under byggeperioden. Pedagogisk leder, Tonje Olsen, illustrerte det under åpningen. Foto: Ynge Brox Guldbjørnsen

sang

Sang: Lærere og elever ved skolen på Arnøy deltok med fin sang under åpningen. Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen.