Kommunestyret i Gildeskål har vedtatt å bevilge 300 000 kroner til vedlikehold av kaia i Ertenvåg.

Kaia i Ertenvåg er en såkalt allmenningskai og det er derfor kommunens ansvar å vedlikeholde denne. I 2016 leide Gildeskål kommune firmaet Safe Control til å foreta en inspeksjon. Rapporten etter denne inspeksjonen viste at det er behov for vedlikehold, men at ingen ting var kritisk.

Høsten 2016 ble kommunen kontaktet av Nygårdsjøen Marina som derimot mente at kaia var i svært dårlig forfatning. Egenkontroll viste at kaia er i så dårlig forfatning at den enten må stenges eller repareres omgående. Vedlikeholdet er igangsatt.

I saksfremlegget fra rådmannen vises det til at vedlikeholdet ikke kan vente dersom en fortsatt skal bruke kaia, og tilrår at reparasjon gjennomføres og at dette dekkes av midler fra kaifondet. Kaia i Ertenvåg brukes av både godsbåter og grusbåter.

Arbeidet som skal utføres er utskifting av kaifront med nye peler, fendring og frontvegg. Også en stålbjelke i front er det nødvendig å få skiftet. Det er avholdt en minikonkurranse og anbud antatt. Kostnadene er forventet å komme på i underkant av 300 000 kroner.