Av de 12 førerne som ble kontrollert, var det ingen som ble tatt for promillekjøring.