Han har vært direktør i Meløy Energi siden 2018. "Meløy Energi-saken" hvor selskapet tapte omlag 60 millioner kroner ved å selge råbillig strøm til kunder i Sør-Norge har i følge han selv vært krevende for både han og familien, og han forteller via pressemeldingen at han har mistet motivasjonen som trengs for å lede selskapet inn i en ny periode.

- Derfor er jeg blitt enig med styret i Meløy Energi as om at det er et naturlig tidspunkt å fratre nå etter at jeg sammen med de øvrige i ledelsen og styret er ferdig med ryddejobben i det som er blitt omtalt som "Meløy Energi-saken", sier han videre.

Les hele pressemeldingen her:

"Administrerende direktør Børge Selstad sier opp sin stilling i Meløy Energi as, og fratrer stillingen med virkning fra 20.07.2023. Dette skjer i forståelse med styret i selskapet. Børge Selstad skal i oppsigelsestiden fortsatt være Meløy Energi as sin styrerepresentant i Glomfjord Hydrogen as der selskapet er en av eierne. Han vil også være tilgjengelig for styreleder og ledelsen av selskapet i oppsigelsestiden.

«-Nå skal jeg avvikle ferie og bruke tiden på å ta meg igjen etter en svært krevende periode for både meg og min familie. Jeg lovte styret og styreleder våren-2022 og gjentok det høsten-2022 å stå i dette til jobben med å rydde opp var gjort. Det har jeg gjort. Men jeg har mer og mer kjent på det den siste tiden at jeg ikke har den nødvendige motivasjon for å lede selskapet inn i en ny periode de neste 3-4 årene. Derfor er jeg blitt enig med styret i Meløy Energi as om at det er et naturlig tidspunkt å fratre nå etter at jeg sammen med de øvrige i ledelsen og styret er ferdig med ryddejobben i det som er blitt omtalt som «Meløy Energi-saken», sier Børge Selstad.

Styret i Meløy Energi as har forståelse for at dette har vært en svært krevende periode for sin direktør. «-Vi har hatt og har fortsatt tillit til vår administrerende direktør, og uten han og resten av ledelsen i selskapet hadde vi som

selskap ikke klart å komme dit vi er i dag. Men nå kommer selskapet til neste fase, og da er vi som selskap avhengig av å ha en toppleder som er motivert til å ha all sitt fokus på det som skal skje i minst 3-4 år fremover. Umiddelbart etter sommerferien starter selskapet opp et strategiarbeid der strategiplanen skal rulleres, og da kan vi ikke ha en administrerende direktør sittende på oppsigelse når vi starter dette arbeidet. Det er årsaken til at begge parter er enige om at han fratrer allerede nå», sier styreleder Rolf-Inge Sleipnes.

«-Umiddelbart etter ferien vil vi starte både strategi- og rekrutteringsarbeidet for å få ny direktør med de som skal være med videre. Administrasjonssjef Einar Rosting er konstituert som direktør og vil sammen med styreleder lede selskapet i perioden til ny direktør er på plass, sier styrelederen."