Rådmannen forklarte at fylket først hadde kommet med føringer som tilsa at privatskoler ikke trengte å tas med i den kommunalt finansierte andel av satsingen, men at de nå satt med nye opplysninger som gjorde at de skulle se på saken igjen.

- ‘Den kulturelle skolesekken’ er et offentlig tilbud som fylkeskommune og kommunen betaler for, og bør komme alle elevene til gode, uavhengig av hvilken skole de går på, sa konstituert rådmann Kristin Eide Holdal, i sitt svar til Sandaa.