Kai Nymo

Ser vi i møtekalenderen har formannskapet over 50% flere møter enn kommunestyret.

For enkelte er dette et lite problem da formannskapet kan velges blant allierte "venner" som er innvalgt i kommunestyret. Debatter som føres i formannskapet holdes "interne" og altfor lite av det som debatteres tas videre.

Dette bør endres på og mer av den politiske debatten må løftes opp i kommunestyret igjen. Vi må derfor delegere tilbake en del som er delegert vekk fra det brede flertall av innvalgte representanter. Videre bør det nye kommunestyre og formannskap gå inn for å live streame også formannskapets møter for at innbyggerne skal ha en sjanse å følge med på den politikken som blir avgjort også i formannskapet. Dette vil også bidra til at den politiske debatten kan løftes ut av det lukkede rom som formannskapets møter er i dag!

Jeg er for mer åpen debatt før, under og etter politiske møter og når vedtak skal gjøres. Vi må få folket engasjert men da må vi også legge tilrette for at innbyggerne kan følge med på det vi politikere gjør og som vi ønsker til beste for våre innbyggere.

For Meløy Høyre

Kai Nymo