Ungdomsrådet møtte stortingspresidenten - fortalte om muligheter og utfordringer med å være ung i kommunen