EnSpire AS ønsker å starte opp sitt private undervisningstilbud allerede fra høsten 2017. Nå søker de tillatelse til å sette opp et midlertidig undervisningsbygg for 20 -25 elever.

- Beslutningen om å fremskynde prosessen er nylig tatt i samarbeid med foresatte, sier styreleder for Neverdal EnSpire skole, Einar Sandaa:

- Behandlingen av reguleringsplanen går saktere enn ønskelig. Det vil holde hardt å komme i gang med ordinær drift innen høsten 2018, som er tidsrammen for vår godkjenning. Et annet moment er foresattes misnøye med de store klassene som kommunen nå kjører allerede fra første trinn. Vi ønsker derfor å gi et tilbud til 1. og 2. klasse fra høsten av, og utvide med 3. trinn fra neste skoleår.

Det midlertidige, og leide, modulbygget på 200 kvadratmeter vil tilfredsstille alle tekniske krav til skolebygg. Med statstilskudd på 3,6 millioner kroner for 25 elever, kalkulerer EnSpire med å drifte uten foreldrebetaling. Bemanningen ser i første omgang ut til å bli en to pedagogstillinger og en assistentstilling, hvor den ene pedagogen også vil ha rektorfunksjon.