- Spør man en niendeklassing om hvordan man skal ta vare på den psykiske helsa si, blir mange svar skyldig, sier Sirianna Stormo Pettersen.

- Ungdom vet mindre om psykisk helse enn man skulle tro, og det må vi gjøre noe med!

Sirianna er nestleder i Ungdommens Fylkesråd i Nordland og med når Meløy kommune og Meløy ungdomsråd arrangerer konferansen «Det er OK i være vanlig» i slutten av april.

Ungdomsskoleelever målgruppa

Til konferansen skal alle niende- og tiendeklassinger i kommunen. Dit skal også representanter fra hjelpeapparatet og andre ansatte som arbeider direkte med barn og ungdom.

- Dette bli en dag for inspirasjon og for kompetanseheving. Fire foredragsholder skal på hver sin måte snakke om psykisk helse, dele erfaringer og gi ungdommen viktige verktøy som de selv kan bruke for å ta vare på seg selv og forebygge psykiske plager. Ikke minst skal de få vite om hva som fins av hjelp, og bli kjent med hvordan hjelpeapparatet kan bistå når man sliter, sier Hanne Barvik.

Hun er fra kommunens side sentral i planleggingen av konferansen sammen med folkehelserådgiver Marlen Blomstereng Karlsen og leder i Meløy ungdomsråd Emil Maruhn.

for-psykisk

Arrangør: Emil Maruhn er leder i Meløy Ungdomsråd, mens Sirianna Stormo Pettersen er nestleder i Ungdommens Fylkesråd i Nordland. Foto: Anne Mette Meidelsen

Helt normalt

Konferansen skal ha fokus på psykiske plager alle ungdommer kan kjenne seg igjen i. Budskapet er at det er både normalt og vanlig å kjenne på de vanskelige følelsene. Ved å sette psykisk helse på dagsorden håper prosjektgruppa det kan bli enklere å snakke om følelser og søke hjelp når man ikke klarer å mestre utfordringene på egen hånd.

- Det er hjelp å få, men tilbudene må opp og fram i lyset slik at ungdommen vet om dem. Som helsestasjon for ungdom, for eksempel, sier en engasjert Sirianna.

- Ei utfordring er at de kommunale tilbudene bare er åpne på dagtid, sier hun.

- Vi vet at mange har behov både på ettermiddagstid, i helger og ferier, men heldigvis fins fremdeles noen gratis nett-tjenester som kan være til hjelp der og da.

Det er viktig å få hjelp før ting vokser seg for store.

I endring

- Svært mye i ungdommers liv er endret sammenlignet med hvordan ungdomstida fortonet seg for foreldregenerasjonen. Noe er bra, andre ting er mindre bra.

- Som det at mange mister den sosiale ansikt til ansikt- kontakten på fritiden, og lever sitt sosiale liv gjennom en skjerm inne på ungdomsrommet, sier Barvik.

Det gjør at mange føler seg alene og mister muligheten til å snakke med andre om de vanskelige tingene. Og slett ikke alt er like enkelt å fortelle via en skjerm, der man verken kan se hverandres kroppsspråk eller ansiktsuttrykk!

- Meløy ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder mobbetall og andelen ungdom med psykiske plager. Vi scorer høyere på ensomhet og lavere på trivsel i skolen, og disse tallene er for høye, sier Blomstereng Karlsen.

Prosjektgruppa er likevel enige om at ungdom i Meløy stort sett har de samme utfordringene som ungdom i andre kommuner. Spredt bosetting og små forhold gjør det kanskje litt vanskelige å finne noen man trives ordentlig godt sammen med?

Viktige budskap

Til konferansen er så langt fire foredragsholdere bekreftet. Tommy Sotajærvi er samfunnspsykolog og er blant annet kjent for sin kronikk «Du er ikke ødelagt selv om du er knust». Sekstenåringen Henriette Oudmayer Simensen har vi sett i tv-serien «Sykt perfekt». Hun har erfart mobbing og prestasjonspress knyttet til skolearbeid og karakterjag på kroppen. Sin egen erfaring bruker også Ingrid Marie Bruun (20) fra Mental Helse Ungdom. «Mange av mine problemer kunne vært unngått om jeg visste det jeg vet i dag», sier hun. Under foredraget skal Bruun blant annet snakke om sosial angst. Sist, men ikke minst, skal vår egen Anette Myrvang fra Finne UT snakke om hvordan nærhet til naturen, oss selv og hverandre kan skape balanse i en hverdag med «stæsj, krav og mas».