Dette kommer frem i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ordningen gjelder for kommuner under 5000 innbyggere og sentralisering-grad 5 eller 6, og kan derfor ikke benyttes av Meløy kommune med sine 6 199 innbyggere.

Lise Movik, Kommunalsjef helse-og omsorg i Gildeskål sier følgende om ordningen;

– Gildeskål kommune har i 2023 søkt og fått utbetalt 1 million i tilskudd for kommunale legevakter. Disse midlene er overført til 2024, og de vil bidra til både å beholde og rekruttere leger i kommunen.

– Kommunen har allerede rekruttert en ALIS lege, og håper på å rekruttere flere ved bruk av ordningen. Dette er med på å sikre innbyggere gode fastlegetjenester og akuttilbud, og forhåpentligvis redusere vaktbelastningen for våre leger, forteller Movik til Kulingen.

Lege til øyene

Også Rødøy kommune benytter seg av muligheten til å søke om legevaktstilskudd. Helse og omsorgssjef i Rødøy, Kristin Sandaa synes ordningen er flott og forteller at kommunen, som har blitt beskrevet som Norges mest kompliserte, har ganske store utgifter knyttet til drift av ambulansebåt.

Båten «Eyr Myken» driftes av Helgelandssykehuset, men brukes også av kommunen med flere øyer.

– Da har vi en avtale med sykehuset om å kjøpe noen kilometer i året for å kjøre legen ut for å få bedre tilgjengelighet for alle innbyggerne, forteller Sandaa.

Hun tror en slik ordning betyr mye for tryggheten og mulighetene for de som bor på øyene i kommunen.

– Det skal være trygt å bo i distriktsnorge også, så det er veldig positivt at regjeringen har fokus på legevaktsordningen, mener Sandaa.

Kristin Sandaa er helse og omsorgssjef i Rødøy kommune. Foto: privat

Skal sikre et godt akutt-tilbud

– Regjeringen opprettet legevakttilskuddet i 2022, og prioriterer å videreføre og styrke dette tilskuddet i 2024. Tilskuddet er viktig for å sikre innbyggere et godt akutt-tilbud, og skal bidra til bedre rekruttering og redusere vaktbelastningen i legevaktsordningen i distriktskommuner, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Legevakt bidrar til høy arbeidsbelastning for mange fastleger, og mange kommuner sliter med rekrutteringen. I 2021 viste en kartlegging at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene. Det er ofte kommuner som allerede sliter med å rekruttere leger.

– Det er mange kommuner som har søkt på tilskuddet, og vi er glade for å styrke tilbudet. Styrkingen av legevakttjenesten er også et ledd for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen, sier Kjerkol.

I 2023 ble kriteriene for å søke tilskuddet endret, slik at flere kommuner kunne søke. Siden tilskuddsrammen økes vil kommunene i år kunne få inntil halvannen million kroner i tilskudd, mot en million i fjor.