Fra 30. september tas arbeidstakere organisert i EL&IT og Delta ut i streik. Det betyr 17 montører, samt noen inne-funksjoner hos Meløy Energi AS.

For nå vil arbeidstakerorganisasjonene ha tariff-festet hovedregelen for hvordan beredskapsvakter skal kompenseres. For strømkundene kan streike bety lengre ventetid ved driftsforstyrrelser i nettet.

En egen beredskapsplan vil avgjøre hvordan ulike situasjoner skal håndteres mens streiken pågår. Ved fare for liv og helse, også dyrehelse, forsøker selskapet å søke fritak for konsekvensene, opplyser Reinert Aarset hos Meløy Energi AS. Foto: Dagfinn Kolberg.